Mladá kamera 2016

Soutěž filmové tvorby mladých autorů do 30 let

SOUTĚŽ AMATÉRSKÝCH FILMAŘŮ

Je to šance pro všechny z Vás – mladé tvůrce, kteří zejména videotvorbě věnujete nemálo času a prostředků. Jde o to překonat ostych a představit své dílo v neformálním prostředí, kterým MLADÁ KAMERA svou bezprostředností již řadu let je.

FILMOVÉ VZDĚLÁNÍ

Formou seminářů a diskusí k předvedeným dílům se u mnoha tvůrců podařilo podnítit jejich tvorbu a vedle samotné účasti v soutěži také ovlivnit jejich další umělecký růst. Pro tento růst je ovšem nezbytná ještě jedna „maličkost“, kterou je bezesporu kontakt s kolegy a odborníky v oboru.

MLADÁ KAMERA ZAČÍNÁ ZA...