Martin Čihák

Porotce

Martin Čihák

Porotce

Biography

Martin Čihák

Narozen 28. 5. 1964 nedaleko soutoku Labe s Orlicí v Hradci Králové.

Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK (1988), kde o rok později složil rigorózní zkoušku z didaktiky fyziky (RNDr.  – 1989). Roku 1993 absolvoval katedru střihové skladby na FAMU (MgA.) a v roce 2004 ukončil postgraduální studium na katedře filmové vědy Filosofické fakulty UK (Ph.D.).

V současné době působí jako pedagog katedry střihové skladby FAMU, kde v letech 2002 – 2007 zastával rovněž funkci proděkana pro pedagogickou, uměleckou a vědeckou činnost. Dlouhá léta rovněž působil jako externista na UP Olomouc a na Fakultě humanitních studií UK. Přednášel rovněž na FAMU International a na fakultě sociálních studií MU Brno, příležitostně  také v zahraničí (BFM Tallinn; Universidad Javeriana, Bogotá; Fachhochschule Salzburg; Anadolu Universitesi, Eskisehir aj.).

V roce 2013 vydal v Nakladatelství AMU knihu Ponorná řeka kinematografie, věnovanou  skladebným postupům filmových avantgard. Jako editor a spoluautor se dále podílel na přípravě publikací K tvarozpytu montážních struktur (2015) a Distanční montáž Artavazda Pelešjana (2017).

Od poloviny osmdesátých let pracuje také jako nezávislý filmař, případně jako nájemný kameraman, střihač, režisér či dramaturg:

V osmdesátých letech realizoval na dvě desítky amatérských filmů, se kterými získal ocenění doma (Brněnská 16, Mladá kamera Uničov, Rychnovská 8 aj.) i v zahraničí.

V letech 1991 – 1994 natočil společně s Janem Daňhelem světlopisnou trilogii Neustadt, Naše zahrádka, Adam Kadmon.

V druhé polovině devadesátých let pracoval externě pro Českou televizi, kde společně s režisérkou Alicí Růžičkovou natočil několik dokumentů pro cyklus „Zblízka“ a rovněž dva autorské filmy na formátu 16 mm: EXPRMNTL KBH (2001), čtyřicetiminutový dokument z prostředí českých experimentátorů žijících v Kodani a Otto Placht – malíř džungle (1999), hodinový filmový portrét českého malíře žijícího v peruánské Amazonii.

V roce 2007 byl kameraman celovečerního filmu Sestra na motivy románu Jáchyma Topola. (režie: Vít Pancíř). Roku 2010 pracoval jako střihač na dlouhometrážním dokumentárním filmu Sedmnáct o divadelním souboru Buchty a loutky (režie: Tomáš Petráň) a v roce 2017 byl střihačem dlouhometrážního dokumentárního filmu 73 ºC, vytvořeného v irácko-kanadsko-české koprodukci (režie: Baz Dinka Shamoun).

Již po léta pravidelně zasedá v porotě soutěže Mladá kamera Uničov.