Radim Špaček

Porotce

Radim Špaček

Porotce

Biography

Radim Špaček

Vystudoval herectví na pražské konzervatoři a režii na FAMU. Vzhledem ke své hyperaktivní nátuře byl rodiči již v dětství uvržen do Dismanova rozhlasového souboru a díky tomu hrál menší i větší role ve všech médiích kromě YouTube, které tehdy ještě nebylo. Osudovým se mu stalo setkání s režisérem Karlem Kachyňou, kdy si při natáčení filmu Blázni a děvčátka uvědomil, že už nechce stát před kamerou, ale raději za ní. Na svědomí má několik seriálů (Letiště, Život a doba soudce A.K., Svět pod hlavou), televizních magazínů (Artóza, Q), dokumentů (Bezesné noci) i filmů (Pouta, Místa). Je jediným držitelem Plyšového a zároveň i Českého lva. Rád cestuje, miluje Indii a už patnáct let spoluorganizuje Festival bollywoodského filmu. Poslední dobou režíruje i divadlo (Milenec, Cock, Poslední sezení u doktora Freuda). Aktuálně natáčí film Zlatý podraz o první generaci československých basketbalistů.